Impressum

De Numismatische Gids maakt onderdeel uit van de officiële internetsite van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, statutair gevestigd te Amsterdam. Inschrijving Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40530185

De teksten bij de vermeldingen bestaan deels uit introducties van de doelsites en deels uit aanvullingen daarop, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Hieraan is de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed. Er kan evenwel geen garantie worden gegeven dat de informatie voor 100% correct en actueel is zodat geen rechten eraan kunnen worden ontleend.

Uw tips en opmerkingen ter verbetering zijn zeer welkom. U kunt contact opnemen met de websitebeheerder  van het Genootschap

Om terug te gaan, klik op de balk "Numismatische Gids".


Bijgewerkt op 12 januari 2017